E-ORODJE ZA OBVLADOVANJE PSIHOSOCIALNIH TVEGANJ IN ABSENTIZMA


ORGANIZACIJE IZ
IZBRANIH DEJAVNOSTIH
JAVNEGA SEKTORJA


javna in državna uprava,
lokalna samouprava,
nekateri javni zavodi
in agencije

Aplikacija OPSA zaradi vzdrževalnih del trenutno ne deluje. Hvala za razumevanje.


ORGANIZACIJE IZ
ZDRAVSTVENO-SOCIALNIH
DEJAVNOSTI


bolnišnice, zdravstveni domovi,
domovi za ostarele,
centri za socialno delo,
vzgojno-zdravstveni zavodi

Aplikacija OPSA zaradi vzdrževalnih del trenutno ne deluje. Hvala za razumevanje.


OSTALE
ORGANIZACIJE


ostala podjetja in
organizacije

Aplikacija OPSA zaradi vzdrževalnih del trenutno ne deluje. Hvala za razumevanje.


VSE
ORGANIZACIJE


kalkulator stroškov in
donosnosti promocije
zdravja na delovnem mestu
Orodje e-OPSA je rezultat projekta »Ocenjevanje izvorov psihosocialnih tveganj v zdravstvenih, socialnih in izbranih dejavnostih javnega sektorja: e-orodje za celovito podporo promociji zdravja zaposlenih«, ki ga je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

           
© 2016 - 2024 | OPSA | Vse pravice pridržane.